Khô hạn

Dễ mất chồng vì “khô hạn” kéo dài

Dễ mất chồng vì “khô hạn” kéo dài

“Khô hạn” kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến bản thân người phụ nữ mà còn dễ làm họ “mất chồng”. Các bác sĩ chuyên khoa sẽ cho bạn lời khuyên về tình trạng này