Nhà thuốc tại Huyện Phổ Yên

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 Quầy thuốc Thanh Khương SN 200, TK2, TT Ba Hàng, huyện Phổ Yên 0914850969
2 Quầy thuốc Khánh Chi ngã ba Tân Hương, Phổ Yên 0915644292


Xin vui lòng điền thêm thông tin!

Gửi câu hỏi »

Hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi