Nhà thuốc tại Huyện Đông Hưng

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 Quầy thuốc Tân Dược Bùi Thị Luận thôn Thuần Túy, xã Đông La, huyện Đông Hưng 01692397022