Nhà thuốc tại Thành Phố Vũng Tàu

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Nhân Hậu 1001/20, Bình Giả, Rạch Dừa, TP Vũng tàu 0945077221
2 Nhà thuốc Gia Tường 17, Đồ Chiểu, 1, TP Vũng tàu 02543854509
3 Nhà thuốc Đức Dũng 113, Nguyễn Hữu Cảnh, Thắng Nhất, TP Vũng tàu 01212036468
4 Nhà thuốc Hiền Lê 127, Nguyễn An Ninh, 6, TP Vũng tàu 0903810304
5 Nhà thuốc Lê Lợi 2, Nguyễn An Ninh, 7, TP Vũng tàu 02543832315
6 Nhà thuốc Hà Vy 223, Lê Lợi, 6, TP Vũng tàu 02546256010
7 Nhà thuốc Hoàng Châu 157A1, Đô Lương, 12, TP Vũng tàu 0989330788
8 Nhà thuốc Nhi Đồng 326, Nguyễn Hữu Cảnh , Thắng Nhất, TP Vũng tàu 0908327035
9 Nhà thuốc Rạng Đông 62, Lê Quang Định, 9, TP Vũng tàu 0972867899
10 Nhà thuốc Thanh Hằng 49, Ba Cu, 1, TP Vũng tàu 02543511920
11 Nhà thuốc Hữu Trí 412, Trương Công Định, 8, TP Vũng tàu 0908383105
12 Nhà thuốc Duy Phát 255, Lê Quang Định, 9, TP Vũng tàu 0903373425
13 Nhà thuốc Bảo Minh Châu , 30/4, Phước Trung , TP Vũng tàu 0963820352
14 Nhà thuốc Nhân Đức 935F, Bình Giã, 10, TP Vũng tàu 02543610613
15 Nhà thuốc Phương Lan 114, Nguyễn Tri Phương, TP Vũng tàu 0937250978
16 Nhà thuốc Như Liên 169, Lưu Chí Hiếu, 10, TP Vũng tàu 0982986984
17 Nhà thuốc Khánh Hậu 126A15, Hoàng Hoa Thám, 2, TP Vũng tàu 02543855337
18 Nhà thuốc Kim Cúc 418, Trương Công Định, 8, TP Vũng tàu 02543586236
19 Nhà thuốc Lộc Tiên 297, Nguyễn An Ninh, 6, TP Vũng tàu 01284535083
20 Nhà thuốc Thuỷ Tùng 26, Hoàng Hoa Thám, 2, TP Vũng tàu 01268718659
21 Nhà thuốc PasTeur 3, Nguyễn Thái Học, 7, TP Vũng tàu 02543583414
22 Nhà thuốc Nhật Hoàng 785, Bình Giã, 10, TP Vũng tàu 0913643973
23 Nhà thuốc Phương Mai 5, Nguyễn Hữu Cảnh , Thắng Nhất, TP Vũng tàu 0988134337
24 Nhà thuốc Khánh Tâm 558, Đường 30/4, Rạch Dừa, TP Vũng tàu 02543849175
25 Nhà thuốc Hằng 40, phước thắng, 12, TP Vũng tàu 0917603182

Gửi phản hồi của bạn

Hãy để lại thông tin để được các chuyên gia tư vấn giúp bạn.