Bốc hỏa

Bốc hỏa, cáu gắt…là do gene?

Bốc hỏa, cáu gắt…là do gene?

Một nghiên cứu của TS. Carolyn Crandall – đại học California và các đồng nghiệp đã cho thấy, cơn Bốc Hỏa ở phụ nữ tiền mãn kinh có thể là…


Xin vui lòng điền thêm thông tin!

Gửi câu hỏi »

Hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi